Verslumo HUB bibliotekose

Bendradarbystės erdvės(HUB‘ai) ir verslumo akseleratoriai yra įprastas reiškinys didesniuose Lietuvos ir pasaulio miestuose. Tačiau atokesniuose regionuose šis reiškinys tebėra retas. Dėl jau esamos infrastruktūros, patyrusių darbuotojų, patogių patalpų, esamo elektros ir interneto ryšio tiekimo, bibliotekos ypač tinka verslumo HUB‘ų kūrimui.
Šiuo projektu siekiama pasisemti Klaipėdos r. J Lankučio bibliotekos gerosios patirties kuriant verslumo HUB‘ą bibliotekos erdvėje ir padedant VšĮ Kūrybos ir inovacijų laboratorija lektoriams, sukurti tvarią, tarpinstitucinį palaikymą turinčią verslumo programą su fizinėmis, mobiliomis darbo erdvėmis.
2017 m. J. Lankučio bibliotekoje buvo įvykdyta savaitę trukusi verslumo programa, kurios metu pagrindinė bibliotekos salė buvo tarnsformuota į Verslumo HUB‘ą. Po dviejų dienų mokymų toje salėje laikinas darbo vietas susikūrė 40 vyresnių klasių moksleivių. Po savaitės darbo jie pristatė 8 verslumo iniciatyvas iš kurių viena buvo apdovanota 500 eur piniginiu prizu. Kitoms 7 buvo skirti lektoriai atstovaujantys skirtingas institucijas(savivalda, verslas, žiniasklaida). Šiuo metu toliau plėtojamos 4 idėjos. Šis pavyzdys rodo 50 proc. sėkmės rezultatą, kuris buvo pasiektas per ypač trumpą laiko tarpą, vieną savaitę.
Šiuo projektu „Verslumo HUB‘ai bibliotekose“ planuojama patobulinti šią idėją ir Šilalės ir Klaipėdos rajonuose sukurti verslumo HUB‘us, kurie veiktų mažiausiai pusę metų, o vėliau, pasitelkiant privatų ir viešąjį sektorių pratęsti HUB‘ų veikimą neribotą laiką.
Kokie darbai ir veiklos numatomi?
1. Pratęsiamas bibliotekų darbo laikas. Projekte numatytas papildomas atlyginimas HUB‘o administratoriui. Juo galės būti bibliotekos darbuotojas arba išorinis asmuo.
2. Bibliotekos salė transformuojama į bendradarbystės erdvę. Įrengiamas X skaičius mobilių darbo vietų (stalai, kėdės, kompiuteriai ir pan.tam naudojami savo ir projekto resursai)
3. Įrengiamas poilsio ir bendadarbiavimo kampas (sėdmaišiai, sofa, kava, arbata, stalo futbolas ir pan.)
4. Įrengiama prezentacijų ir renginių erdvė (video projektorius, įgarsinimas (jei reikia)).
5. Suburiamas tarpinstitucinis HUB‘ą palaikantis partnerių tinklas, ieškoma mentorių.
6. Surenkama nuolatinių HUB‘o lankytojų grupė (20-40 asmenų, prikalusys nuo salės dydžio).
7. Organizuojami reguliarūs mokymai, susitikimai su verslo pasaulio atstovais, gryninamos jaunų žmonių idėjos, pritraukiami partneriai ir finansavimas, mokomąsi idėjas pitch‘inti). (1-2 k./mėn).
8. Suorganziuojamas finalinis renginys, kuriame pristatomis ir apdovanojamso jaunų žmonių sukurtos verslumo idėjos.