Erasmus+ “Demokratijos paieškos”

ERASMUS+ struktūrinio dialogo projektas “Demokratijos paieškos”  

Projektas “Demokratijos paieškos” kvietė pažvelgti į demokratinius procesus ne kaip į savaime suprantamą dalyką, o nusistatyti savo atskirą santykį.Projekto metu buvo siekiama sukurti struktūrinį dialogą tarp mažiau aktyvių jaunų žmonių ir sprendimų priėmėjų. Tam pasirinktas sužaidybinimo metodas. Projekto metu dalyviai sukūrė jaunimo politikos orientacinį žaidimą ir pakvietė jame sudalyvauti savo draugus ir savivaldybės institucijas. Projekte tiesiogiai dalyvavo po 20 jaunų žmonių (14-29 m.) ir po 1 jaunimo darbuotoją iš 3 savivaldybių. Projektu buvo siekiama sukurti erdvę sprendimų priėmėjams, savivaldybių institucijų atstovams ir jauniems žmonėms bendrauti ir suprasti vieniems kitus.
Projekto metu visuose trijuose savivaldybėse (Molėtuose, Tauragėje, Zarasuose) vyko mokymai jauniems žmonėms. Pirmąsias keturias dienas, buvo mokomasi naudotis mokymosi visą gyvenimą įrankiais, dirbti komandoje, atskleisti savo stipriąsias puses. Vėliau gilinamąsi į jaunimo politiką savivaldos, nacionaliniu ir Europiniu lygmeniu. Dalyviai sukūrė jaunimo politikos institucijų žemėlapius ir tyrinėjo jaunimo politikos integralumą, kokius jaunimo politikos sprendimus priima ir kokias funkcijas atlieka savivaldos institucijos. Jauni žmonės aplankė sprendimų priėmėjus jų darbo vietose ir susitiko juos savo mokymosi aplinkoje. Dirbdami kartu sukūrė jaunimo politikos žaidimą ir finalinio renginio metu jaunimas ir sprendimų priėmėjai išsakė savo pozicijas su jaunimu susijusiais klausimais.
Paskutinę projekto dieną paskelbtas orientacinis žaidimas “Finding Democracy”. Jį kūrė patys jauni žmonės bendraudami su septyniomis savivaldybių institucijomis, tokiomis, kaip švietimo centras, kultūros, sporto centras, švietimo, kultūros skyriai, visuomenės sveikatos biuras, turzimo centrai, bibliotekos, JRT, savivaldybės taryba ir pan. Dalis užduočių bus patalpinta įstaigose, dalis internetinėje erdvėje, jų metu reikėjo aplankyti Europos komisijos ir kt. puslapius.
Jaunimo politikos žaidimas (renginys) vyko 7 savivaldybės institucijose. 300 jaunų žmonių iš trijų savivaldybių dalyvavo finaliniuose renginiuose. Projekto dalyviai gamification metodu susipažino su savivaldybės institucijomis atsakingomis už tam tikras jaunimo politikos dalis. Bendradarbiaudami su savivaldos darbuotojais jie surinko nuotraukas, video interviu, piešinius ir kt. medžiagą, kuri buvo pristatoma 3 finalinių renginių metu savivaldybių tarybos salėse. Finaliniuose renginiuose jaunimo surinktą medžiagą komentavo ir tiesiogiai su dalyviais bendravo sprendimų priėmėjai.
Pasibaigus finaliniams orientacinio žaidimo renginiams buvo suorganizuotas neformalus laikas su sprendimų priėmėjais. Vėliau galutinė refleksija ir projekto vertinimas.
Pasibaigus mobilumo veikloms, projekto rengėjai ir partneriai susitemino orientacinio žaidimo “Finding Democracy” medžiagą ir ją išsiuntė likusių 57 savivaldybių jaunimo reikalų koordinatoriams, su pasiūlymu organizuoti panašaus pobūdžio renginius.