Escape Your Stereotypes

 

Praėjusią savaitę partneriai iš Prancūzijos, Lietuvos ir Anglijos susirinko Bordo (Prancūzija) pradėti mūsų kelionę kartu, kad išmoktų kurti pabėgimo kambarius  ir sukurtų pabėgimo kambarį tarpkultūrinio mokymosi tema.

Trumpai tariant, mūsų projektu siekiami rezultatai yra:

 

  1. Pabėgimo kambarių, skatinančių tarpkultūrinį mokymąsi,  metodikos sukūrimas. 
  2. Pabėgimo kambarys- žaidimas apie skirtingas kultūras ir kovą su išankstinėmis nuostatomis bei stereotipais.

Bendradarbiaudami ir tardamiesi su pabėgimo kambarių kūrėjais ir entuziastais, atsižvelgdami į jų ir kolegų komentarus, sukursime pedagogams skirtą pabėgimo kambario metodiką, kurią lengvai galės prisitaikyti mokytojai ir jaunimo darbuotojai. 

Sukūrę tarpkutūrinio mokymosi pabėgimo kambarį, jį pratestuosime visose trijose šalyse. 

Projekto pradžios data buvo 2019 m. Rugsėjo 1 d., Pabaigos data – 2022m. vasario mėn. Jei norite dalyvauti projekte, užsiprenumeruokite tinklaraštį arba užsiregistruokite el. paštu kuryboslab@gmail.com  

 

 

This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.